Arhiva natječaja

JANAF – upravljanje projektima d.o.o., 29. listopada 2010. objavljuje natječaj za radno mjesto

DIPLOMIRANI/A INŽENJER/KA ARHITEKTURE, 1 izvršitelj/ica za radno mjesto INŽENJER ARHITEKTONSKIH POSLOVA I. s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS; Arhitektonski fakultet;
 • Ovlašteni inženjer s članstvom u Komori;
 • Visoka razina informatičkih znanja;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 7 godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na poslovima nadzora.

Napomena uz uvjete natječaja:
Prednost će imati kandidati s certifikatom o međunarodno priznatim sustavima ovjere sposobnosti upravljanja projektima IPMA ili PMI.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u fazama projekata prema području struke:
 • Izrađuje podloge za projektne zadatke i daje idejna rješenja;
 • Izrađuje tehničku dokumentaciju za nadmetanje;
 • Analizira, daje mišljenja i evaluira ponude projektne dokumentacije;
 • Pregledava, daje tehničku ocjenu i preuzima tehničku dokumentaciju;
 • Ishodi suglasnosti i potrebne dozvole,
 • Priprema i vodi dokumentaciju radova;
 • Sudjeluje u stručnom nadzoru nad radovima iz područja struke;
 • Redovno prati izvedene količine i naplate izvedenog;
 • Priprema dokumentaciju za tehnički pregled;
 • Sudjeluje u pripremi dokumentacije izvedenog stanja.

Što očekujemo od kandidata:

 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Fleksibilnost i snalažljivost;
 • Sistematičnost;
 • Inicijativnost;
 • Orijentiranost na timska postignuća.

Odabrani/a kandidat/kinja zapošljava se na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 7. 11. 2010. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj d.o.o.– inženjer arhitekture“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
Prednost imaju kandidati sa IPMA ili PMI certifikatom.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.