Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Vozač tehničkih vozila, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • KV; škola tehničkog usmjerenja; područje: promet;
 • Vozačka dozvola C kategorije;
 • Državni ispit za profesionalnog vozača;
 • 3 godine radnog iskustva u vožnji.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Upravlja vozilima za koje je potrebna C kategorija te upravlja i rukuje radnim strojevima i mehanizacijom;
 • Obavlja prijevoz i dostavu robe i pošiljki prema potrebi;
 • Dnevno kontrolira tehničku ispravnost zaduženih vozila (provjera vode, ulja, svjetla i slično);
 • Obavještava nadređenog o kvarovima ili šteti na vozilu i prisustvuje kod izvida štete ovlaštenog procjenitelja;
 • Vodi evidenciju o tehničkom pregledu i registriranju vozila na Terminalu;
 • Brine o servisiranju vozila i preuzimanju popravljenih vozila, sezonskom mijenjanju guma i sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost prostornog predočavanja, koordinacija pokreta i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – vozač tehničkih vozila“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa