Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 20.11.2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

Viši ekspert za financijski kontroling i upravljanje rizicima, 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS, 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: ekonomija
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika i povezane stručne terminologije;
 • 10 godina radnog iskustva u struci.

Obavezne kompetencije:

 • Stručna i integrirana znanja iz područja: financije i računovodstvo, matematika, statistika, informacijske tehnologije, klasične ekonomske teorije, organizacija poslovanja, strateški i operativni menadžment, komunikacije;
 • Poznavanje propisa iz područja djelatnosti Društva i iz područja struke;
 • Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;
 • Znanje o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama, promjenama i rizicima;
 • Iskustvo u vođenju multidisciplinarnih timova, mentorske sposobnosti;
 • Vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja;
 • Strateško razmišljanje i mentalna agilnost;
 • Povjerljivost, kredibilnost, samostalnost; sistematičnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Prikuplja i priprema informacije za upravljanje te prati i kontrolira aktivnosti poslovanja i projekte u tijeku sukladno planu poslovanja;
 • Upravlja, razvija i održava sustav procesa planiranja i izvještavanja;
 • Nadzire i aktivno surađuje u izradi operativnih i strateških planova;
 • Predlaže mjere racionalizacije poslovanja;
 • Testira, odabire i koristi različite alate i instrumente kontrolinga, kao i brojne ekonomske pokazatelje s ciljem ocjene poslovanja;
 • Utvrđuje pozitivne i negativne trendove poslovanja te daje prijedloge za poboljšanje;
 • Izrađuje poslovne izvještaje za Upravu i menadžment prema potrebama i specifičnostima Društva na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini;
 • Inicira i organizira sastanke na različitim hijerarhijskim razinama s ciljem koordiniranja parcijalnih ciljeva i planova unutar sveobuhvatne strategije Društva;
 • Upravlja rizicima vezanim za planiranje i provođenje procesa na strateškoj razini;
 • Oblikuje i njeguje sustave kontrolinga;
 • Sudjeluje u radu projektnih timova, savjetuje kod rješavanja ključnih pitanja;

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme,  s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 28.11.2013. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – viši ekspert za financijski kontroling i upravljanje rizicima“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa