Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 07. listopada 2014. godine objavljuje natječaj za radno mjesto

Tehničar zaštite okoliša, 1 izvršitelj, Terminal Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; tehničkog ili prirodnog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;
 • Sistematičnost;
 • Orijentiranost na timska postignuća i fleksibilnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti i mjera zaštite okoliša na svim lokacijama Društva;
 • Sudjeluje u ispitivanjima, snimanjima i mjerenjima na objektima u funkciji zaštite okoliša;
 • Sudjeluje u izradi dokumenata iz područja zaštite okoliša;
 • Sudjeluje u izradi i reviziji dokumenata potrebnih za ispunjavanje ISO normi za zaštitu okoliša;

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenoj školi šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 15.10.2014. godine, s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – tehničar zaštite okoliša“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

 

Služba ljudskih resursa