Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 02.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto

Tehničar procesnih telekomunikacija I., 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika, strojarstvo;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Izvršava mjerenja gušenja trase svjetlovodnog kabela;
 • Sanira greške na trasi svjetlovodne mreže (polaganje svjetlovodnog kabela upuhivanjem, fuzijsko spajanje vlakana i mjerenje gušenja reflektometrijskim uređajima);
 • Sudjeluje u izgradnji i uvođenju segmenata telekomunikacijskog sustava;
 • Priprema i obrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju o radovima održavanja telekomunikacijske opreme;
 • Nadgleda radove održavanja servisnih tvrtki i neposredno vodi poslove održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (poznavanje rada na uređajima za reflektometrijska mjerenja na svjetlovodnim sustavima, rada na uređajima za varenje svjetlovodnih vlakana fuzijskim spajanje, metoda polaganja svjetlovodnog kabela upuhivanjem – rad s kompresorom i glavom za upuhivanje);
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Temeljitost.

Tehničar procesnih telekomunikacija I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 10.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – tehničar procesnih telekomunikacija I.“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa