Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. travnja 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Tehničar građevinskog održavanja I., 1 izvršitelj, Terminal Slavonski Brod

Minimalni uvjeti:

 • SSS / škola građevinskog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika A2 razine jezične mape EU;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • 5 godina radnog iskustva na građevinskim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Sposobnost brzog rješavanja različitih tehničkih problema;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Timski rad i fleksibilnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Nadgledanje i provođenje radova građevinskog održavanja;
 • Priprema, evidencija i arhiviranje dokumentacije vezane uz izvedena stanja, lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, rješenja i uvjeta;
 • Unosi i ažurira podatke o objektima i opremi u računalni sustav održavanja.

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenoj školi šalju se na adresuljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 2. svibnjem 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – tehničar građevinskog održavanja I.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa