Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  09.07.2015. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Suradnik za ljudske resurse, M/Ž, 1 izvršitelj na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o suvremenim pristupima ljudskim resursima;
 • Efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima;
 • Analitičko i kvantitativno rasuđivanje;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Visoko razvijene komunikacijske vještine;
 • Kreativnost; analitičnost; fleksibilnost; ljubaznost;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Održava bazu i evidentira promjene podataka o zaposlenima u programu za upravljanje ljudskih resursima (HRIS), personalnim dosjeima i u arhivi Službe ljudskih resursa;
 • Administrira i kontrolira ispise za provođenje aktivnosti ljudskih resursa: selekcijski procesi, edukacija, izmjene organizacijske strukture, dodjele jubilarnih nagrada, prigodnih božićnih poklona za djecu, pomoć radnicima – novčane potpore, nagrade za obavljanje stručne prakse i ostala slična izvješća i ispise;
 • Obavlja sve administrativne aktivnosti vezane uz dolazak novozaposlenog radnika na radno mjesto;
 • Surađuje u izradi i administrira izmjene općih akata vezanih uz funkcionalno područje ljudskih resursa: izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o radu, izmjene Kolektivnog ugovora i drugo;
 • Korespondira sa HZZO-om i ostalim institucijama.

Izvršitelj/ica se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 17.07.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – suradnik za ljudske resurse.“

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa