Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Strojobravar II., 1 izvršiteljs mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • KV; škola tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Održava strojarsku opremu (rotacijsku opremu, cjevovode, armature, ventile i dr.) na terminalu i trasi naftovoda;
 • Popravlja i zamjenjuje jednostavnije strojne dijelove i sklopove, a složenije pod nadzorom;
 • Čisti i pere strojarske dijelove i opremu prilikom popravaka i servisa i podmazuje strojeve;
 • Priprema alat i radilište za rad.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (radovi na instalacijama, uređajima za razvođenje, crpkama, rotacijskim motorima i druga);
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – strojobravar II.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa