Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 19. srpnja 2017. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Strojarski inženjer II. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Usvaja znanja strojarskog inženjera I. i sudjeluje u svim njegovim aktivnostima;
 • Sudjeluje u projektima gradnje, rekonstrukcije i unapređenja funkcionalnosti objekata i sustava JANAF-a;
 • Sudjeluje u fazama projekata prema području struke;
 • Izrađuje podloge za projektne zadatke i daje idejna rješenja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Visoka razina informatičke pismenosti;
 • Vođenje i organiziranje tima;
 • Inicijativnost, fleksibilnost i sistematičnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 26.07.2017. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – strojarski inženjer II.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa