Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. travnja 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Specijalist za ekonomske analize i planiranje, 1 izvršitelj u sjedištu Društva, Miramarska cesta 24, Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; diplomirani ekonomist;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima upravljanja projektima, izradi strategija, razvojnih planova, studija i poslovnih analiza.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja financija i ekonomike energetike; znanja o razvojnom planiranju i izradi studija isplativosti; poznavanje propisa iz područja struke;
 • Informiranost i razvijena sposobnost upravljanja znanjem i informacijama;
 • Visoke razine kreativnosti, inicijativnosti i sistematičnosti;
 • Usmjerenost ka postignuću.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Analiza ekonomskih, tržišnih, energetskih i naftnih čimbenika okruženja, posebno potencijalnih tržišta Društva koji utječu na poslovanje i razvoj;
 • Izrada razvojnih planova poslovanja, studija i analiza isplativosti projekata;
 • Sudjelovanje u timu za razvoj i pripremu projekata financiranih ili sufinanciranih iz predpristupnih i pristupnih fondova EU.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresuljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 2. svibnjem 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – specijalist za ekonomske analize i planiranje“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa