Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 30. rujna 2015. objavljuje natječaj za radno mjesto

Pomoćnik operatera, 3 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Virje

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • Poznavanje  osnovne stručne terminologije na engleskom jeziku;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke;

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Očitava tehnološke parametre na lokalnim indikatorima uređaja;
 • U slučaju kvara na lokalnom upravljanju ručno obavlja pripremne operacije;
 • Sudjeluje u obavljanju preventivnog pregleda spremnika i ostale opreme;
 • Sudjeluje u operacijama prihvata i/ ili odašiljanja čistača cjevovoda;
 • Kontrolira i podešava rad pročišćivaća zauljenih i oborinskih voda (separator);
 • Održava čistoću skladišnih instalacija i tehničkih sredstava rada;
 • Prema potrebi sudjeluje u aktivnostima mjerenja i uzorkovanja;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Informatička pismenost;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost;
 • Motoričke sposobnosti.

Pomoćnik operatera je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 7. listopada 2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – pomoćnik operatera Terminal Virje“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa