Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Pomoćni radnik, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

  • PKV;
  • Vozačka dozvola B kategorije.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

  • Pomaže u obavljanju poslova održavanja terminala i pripadajuće trase naftovoda;
  • Obavlja poslove održavanja kruga terminala.

Obavezne kompetencije:

  • Sposobnost prepoznavanja i pravovremenog upozoravanja nadređenog na problem;
  • Usredotočenost na detalje, prilagodljivost i kooperantnost;
  • Motoričke sposobnosti.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – pomoćni radnik“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa