Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 7. rujna 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto
 

Inženjer strojarskog održavanja I., 1 izvršitelj
Terminal Omišalj

 
Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS, diplomirani inženjer strojarstva;
 • Stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva;
 • Ovlašteni inženjer strojarstva s članstvom u HKIS;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima strojarskog održavanja.
 •  

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Visoka razina informatičke pismenosti;
 • Vođenje i organiziranje tima;
 • Inicijativnost, fleksibilnost i sistematičnost.
 •  

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Planiranje i održavanje strojarske opreme i izrada specifikacija materijala, opreme i radova potrebnih za održavanje;
 • Izrada uputa i programa za preventivno i korektivno održavanje strojarske opreme;
 • Izrada, analiza i evaluacija tehničkih specifikacija;
 • Dokumentiranje izvedenih stanja i kontrola provedbe aktivnosti strojarskog održavanja.

 
Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci.
 
Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 14. rujnom 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer strojarskog održavanja I.“.
 
Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.
 
Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.
 
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
 
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.
 
 
Služba ljudskih resursa