Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Mehaničar dizaličar, 2 izvršitelja 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo;
 • Osposobljenost za rukovatelja lakim dizalicama;
 • Vozačka dozvola C kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Rukuje i upravlja dizalicom i specijalnim tehničkim vozilom;
 • Održava strojarsku opremu na terminalu i trasi naftovoda;
 • Svakodnevno provjerava ispravnost stroja/vozila; odgovoran je za njegovo osnovno održavanje; samostalno otklanja manje kvarove.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (osnove prijevoza i prijenosa, osnove hidraulike, osnove strojarstva i elektrotehnike, motori i prijenosi, teret kao predmet rukovanja, dizalice, upravljanje dizalicom, slaganje i utovar tereta);
 • Sposobnost prostornog predočavanja, koordinacija pokreta i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju:

 • Uvjerenje o osposobljenosti za poslove rukovatelja viličarom;
 • Radno iskustvo na poslovima strojobravara.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – mehaničar dizaličar TOM“ ili „natječaj – mehaničar dizaličar TSI“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa