Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 13.10.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto

Manipulant vagonpretakališta i autopunilišta, 1 izvršitelj na lokaciji Terminal Žitnjak

Minimalni uvjeti:

  • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
  • Vozačka dozvola B kategorije;
  • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Obavezne kompetencije:

  • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
  • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
  • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
  • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
  • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
  • Motoričke sposobnosti.

Poslovne aktivnosti: rukovanje instalacijama vagonpretakališta i autopunilišta naftnih derivata i sudjelovanje u aktivnostima redovnog održavanja.

Prednost će imati kandidati osposobljeni za rukovanje opasnim radnim tvarima (ADR).

Manipulant vagonpretakališta i autopunilišta je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 20.10.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – manipulant vagonpretakališta i autopunilišta.“

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa