Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Manipulant autopunilišta, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima autopunilišta i skladišne manipulacije derivata.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Zaprima autocisternu na otoku za određenu liniju punjenja;
 • Kontrolira rad utovarnih ruku autopunilišta i postupke vozača autocisterni;
 • Kontrolira rad i ispravnost svih uređaja na autopunilištu;
 • Asistira vozaču pri punjenju cisterne;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju:

 • Osposobljavanje za rukovanje opasnim radnim tvarima (ADR certifikat);
 • Osposobljavanje za rukovatelja viličarom;
 • Osposobljavanje za obavljanje vatrogasnih intervencija.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – manipulant autopunilišta“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa