Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 19.03.2015. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Manipulant autopunilišta, 1 izvršitelj, mjesto rada Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima autopunilišta i skladišne manipulacije derivata.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Motoričke sposobnosti.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Kontrolira rad utovarnih ruku autopunilišta i postupke vozača autocisterni;
 • Kontrolira rad i ispravnost svih uređaja na autopunilištu;
 • Zaprima autocisternu na otoku za određenu liniju punjenja;
 • Asistira vozaču pri punjenju cisterne;
 • Nadgleda vozača autocisterne kako bi osigurao provedbu svih sigurnosnih mjera propisanih u uputama za rad autopunilišta;
 • Izvještava operatera autopunilišta o svim nedostacima na instalacijama za punjenje autocisterni;
 • Kontrolira čistoću otoka iza svakog punjenja autocisterne i daje vozaču dopuštenje za napuštanje otoka;
 • Održava red i čistoću na otocima autocisterni;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja prema nalogu nadređenog.

Prednost će imati kandidati koji su osposobljeni za:

 • Rukovanje opasnim radnim tvarima – ADR;
 • Rukovatelja viličarom;
 • Obavljanje vatrogasnih intervencija;
 • Dobrovoljnog vatrogasca.

Molimo kandidate da u životopisu obavezno navedu koji su od navedenih ispita položili te o položenom ispitu prilože dokaz (uvjerenje i sl.).

Manipulant autopunilišta je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme od godinu dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 27.03.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – manipulant autopunilišta.“

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa