Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  22.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Manipulant, 4 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika, strojarstvo, naftno rudarstvo, kemijsko-tehnološko;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Rukuje istakačkim rukama i instalacijama i nadgleda rad uređaja kod prihvata tankera;
 • Rukuje dizalicom i pristupnim mostom na privezu;
 • Kontrolira ispravnost i funkcionalnost spremnika za naftu i derivate;
 • Redovno kontrolira rad i stanje postrojenja i instalacija pumpaone morske vode;
 • Kontrolira rad i sudjeluje pri pokretanju kompresorske stanice i postrojenja zračne zavjese;
 • Kontrolira zauljenu kanalizaciju i uređaje za pročišćavanje;
 • Održava čistoću prijemno-otpremnih instalacija i tehničkih sredstava rada kojima je zadužen;
 • Postavlja i sprema plivajuću zavjesu kod boravka tankera u luci kod iznenadnih zagađenja;
 • Pokreće dizelski agregat za protupožarnu zaštitu;
 • Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Poznavanje internih pravilnika, procedura ili uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost;
 • Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati osposobljeni za strojara crpnih stanica, strojara motora s unutarnjim sagorijevanjem, rukovatelja kompresorskim stanicama, rukovanje opasnim radnim tvarima – ADR, rukovatelja obalnom dizalicom, obavljanje vatrogasnih intervencija i voditelja brodice B kategorije.

Manipulant je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom školovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 29.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – manipulant“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa