Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 27.08. 2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

Koordinator upravljanja terminalima, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VSS, 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika i povezane stručne terminologije;
 • 10 godina radnog iskustva u području korporativnog upravljanja.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o sustavu JANAF-a;
 • Stručna i integrirana znanja iz područja korporativnog upravljanja i poznavanje srodnih područja;
 • Poznavanje propisa iz područja djelatnosti Društva i iz područja struke;
 • Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001;
 • Znanje o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama;
 • Vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja;
 • Upravljanje znanjem i informacijama;
 • Povjerljivost, kredibilnost, samostalnost; sistematičnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Razvija operativnu dokumentaciju kojom se usmjeravaju i reguliraju procesi iz područja upravljanja terminalima na razini Društva i prati njihovu primjenu;
 • Kreira podloge i razvija smjernice i standarde za izvještavanje o ključnim pokazateljima poslovanja terminala; objedinjava izvještaje terminala svih lokacija na razini Društva;
 • Prikuplja informacije, analizira izvješća, identificira slabosti na području upravljanja terminalima i predlaže korektivne ili razvojne mjere vezane uz poslovanje terminala;
 • Koordinira rad svih ureda upravitelja terminala, održava redovne sastanke te promovira suradnju i povećanje svjesnosti operativno-kontrolne upravljačke razine na terminalima;
 • Koordinira organizacijskim promjenama na terminalima te nadzire provođenje odluka Uprave i implementaciju svih ostalih projekata na razini Društva.
 • Podnosi redovna pisana izvješća o poslovanju terminala svih lokacija;
 • Sudjeluje u projektima i investicijama od posebne važnosti za Društvo;

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 03.09.2013. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – koordinator upravljanja terminalima“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa