Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. siječnja 2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

Komercijalist specijalist nabave, 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

Minimalni uvjeti:

 • VSS/300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje ekonomija
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Visok stupanj informatičke pismenosti;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o teoriji i praksi nabave, poznavanje tržišta;
 • Izvrsno poznavanje propisa iz područja trgovine i carinskog poslovanja i ostalih propisa iz područja struke;
 • Visoko razvijene organizacijske sposobnosti i sposobnosti rješavanja problema;
 • Samostalnost, sistematičnost

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Izrada dokumentacije za provođenje postupaka nabave i uvoza robe;
 • Izrada analiza i komercijalnih ocjena ponuda;
 • Sudjelovanje u izradi prijedloga ugovora i narudžbi;
 • Evidentiranje dokumentacije.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 29. siječnja 2013. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – komercijalist specijalist nabave“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa