Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 06. svibnja 2011. objavljuje natječaj za radno mjesto

Inženjer zaštite na radu, 1 izvršitelj na lokaciji Terminal Žitnjak, Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS; visoka tehnička škola za sigurnost; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: zaštita na radu;
 • Položen stručni ispit zaštite na radu;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima ZNR.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Provodi interni nadzor u primjeni pravila zaštite na radu;
 • Sudjeluje u propisanim ispitivanjima iz područja ZNR;
 • Sudjeluje u osposobljavanjima iz područja ZNR;
 • Inicira, izrađuje i revidira interne propise ZNR;
 • Evidentira i administrira propisane podatke iz područja ZNR;
 • Vodi evidenciju o korištenju zaštitnih sredstava na radu;
 • Priprema materijale i organizira zdravstvene preglede radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada;
 • Surađuje s ovlaštenim institucijama;
 • Sudjeluje u nadzorima inspekcija ZNR;
 • Sudjeluje u radu projektnih timova u području ZNR;
 • Priprema podatke za tjedna i ostala izvješća o ZNR;

Što očekujemo od kandidata:

 • Fleksibilnost i snalažljivost;
 • Sistematičnost;
 • Inicijativnost;
 • Orijentiranost na timska postignuća;

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 20.5. 2011.  s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer ZNR“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa