Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 24. travnja 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Financijski analitičar, 1 izvršitelj u sjedištu Društva, Miramarska cesta 24, Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; diplomirani ekonomist;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Aktivno korištenje MS Office programa;
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima ekonomske analize.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o računovodstvenim načelima i standardima, načelima i metodama ekonomske analize; poznavanje propisa iz područja struke;
 • Briga za uređenost, kvalitetu i točnost;
 • Razvijena vještina interpretiranja podataka i visoka razina pismenosti;
 • Sistematičnost i samostalnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Priprema i analiza podataka vezanih uz aktivnosti Službe računovodstva;
 • Izrada financijskih izvješća;
 • Koordinacija i priprema dokumenata za provođenje godišnjeg popisa;
 • Sudjelovanje u projektima implementacije programskih paketa za praćenje poslovanja Društva.

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenom fakultetu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 2. svibnjem 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – financijski analitičar“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente koje smatraju relevantnima za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa