Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  22.09.2015. objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer pomorskog prometa, 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VŠS / 180 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: pomorstvo – kapetan duge plovidbe ili inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera;
 • Ovlaštenje kapetana duge plovidbe – osposobljenost za zapovjednika broda do 3000 BT ili veće – STCW II/2;
 • Basic Safety Training – STCW A-VI/1
 • Certificate of Competence in Advanced Oil Tanker Operations – STCW V/1-2;
 • Ship Security Officer Certificate – STCW VI/5;
 • Advanced Fire-fighting Certificate – STCW VI/3;
 • Važeća pomorska knjižica;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Koordinira rad svih sudionika u procesu prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta. Odgovoran je za sigurnost iskrcaja tereta;
 • Asistira peljaru prilikom pristajanja na vez;
 • Zapovjedniku broda predaje na potpis potrebnu dokumentaciju (Important notice to master and chief officer; Statement of loading for unloading arms);
 • Zaprima i kontrolira svu dokumentaciju od strane zapovjednika tankera;
 • Ovjerava račune (vremenske tablice, potvrde o pitkoj vodi, prijevozu putnika i upotrebi dizalice);
 • Potpisuje vremenske tablice (Statement of facts), ostale dokumente (Pumping log; Crude oil washing i sl.) ; eventualno zaprima protestno pismo;
 • Nadzire rad i surađuje s kontrolnim kućama (vezano za uzorkovanje, određivanje slobodne vode i sl.);
 • Ispunjava, kontrolira i potpisuje dokument Ship/Shore safety check list i šalje ga Lučkoj upravi Rijeka;
 • Sudjeluje u intervenciji u slučaju onečišćenja i obavještava Lučku kapetaniju Rijeka.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (znanja o prihvatu, otpremi i sigurnosti na tankerima);
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Informatička pismenost; interpretiranje podataka;
 • Upravljanje rizicima na operativnoj razini i sposobnost brzog rješavanja problema;
 • Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine;
 • Mentorske sposobnosti; pouzdanost i sistematičnost; otpornost na stres.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 29.09.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer pomorskog prometa“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa