Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 09.07.2015. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer informatike II. – pripravnik M/Ž, 1 izvršitelj na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

  • VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područja: informatika, računarstvo, elektronika;
  • Znanje engleskog jezika struke;
  • Rad sa Microsoft operativnim sustavima i aplikacijama;
  • Poznavanje komunikacijskih tehnologija (TCP/IP) i CISCO opreme (LAN, WAN Wirelles i sl.).

Što očekujemo od kandidata:

  • Fleksibilnost i snalažljivost
  • Sistematičnost
  • Inicijativnost
  • Orijentiranost na timska postignuća

Poželjno je da kandidat posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Pripravnik/ica se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i preslikom diplome šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 17.07.2015. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – inženjer informatike II. – pripravnik“.

Molimo da u životopisu obavezno navedete prosjek ocjena koji ste ostvarili tijekom studija i broj ECTS bodova.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja).

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa