Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10. prosinca 2012. objavljuje natječaj za radno mjesto

Instrumentarac I.,  1 izvršitelj, Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS / škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke, poznavanje propisa iz područja struke;
 • Sposobnost brzog rješavanja tehničkih problema;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Temeljitost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Ispitivanja i provjere ispravnosti instrumentacijske opreme i dijelova;
 • Ispitivanja, podešavanje, popravak i zamjena dijelove instrumentacijske opreme;
 • Instalacija i testiranje nove opreme;
 • Obilazak postrojenja i preventivni pregledi instrumentacijske opreme i dijelova;
 • Sudjelovanje u mjerenju i održavanju katodne zaštite i ispitivanja izolacije cjevovoda;
 • Evidencija stanja instrumentacijske, mjerno-regulacijske i upravljačke opreme na terminalu i trasi;

Prednost će imati kandidati osposobljeni za rad s opremom namijenjenom za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom i kandidati s iskustvom u održavanju pneumatske i hidrauličke instrumentacijske opreme.

Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom i uvjerenjem o završenoj školi šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 14. prosinca 2012., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – instrumentarac I“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

 

Služba ljudskih resursa