Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 28.04.2014. objavljuje natječaj za radno mjesto

Električar I., 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Uvjerenje o osposobljenosti za uklopničara;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Održava elektroopremu i instalacije na terminalima i pripadajućoj trasi naftovoda;
 • Obilazi postrojenje i obavlja vizualni pregled elektroopreme na terminalima i trasi, provjerava ispravnost električne opreme i dijelova
 • Priprema i provjerava ispravnost elektroopreme neposredno prije i za vrijeme transporta nafte;
 • Izvodi rasklopne i uklopne postupke;
 • Ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvjete, otklanja kvarove, obilježava instalacije, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu;
 • Podešava aktuatore MOV-ova na terminalu i pripadajućoj trasi;
 • Sudjeluje u mjerenju i održavanju katodne zaštite;
 • Vodi evidenciju svih promjena vezanih uz stanje elektroopreme na terminalu i trasi.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (posluživanje niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja, poznavanje postupaka mjerenja električnih veličina i druga);
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Motoričke sposobnosti.

Prednost će imati kandidati koji imaju:

 • Uvjerenje o specijalističkoj edukaciji iz protueksplozijske zaštite (Program 1 i 2);
 • Položen stručni ispit za uklopničara u industriji, sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 50/2011).

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od tri mjeseca.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, uvjerenjem o završenoj školi i preslikom vozačke dozvole šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 06.05.2014. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – električar I.“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa