Arhiva natječaja

Informacije o natječaju za radno mjesto Ekspert za internu reviziju

Natječaj za radno mjesto eksperta za internu reviziju raspisan je od 6. do 16. srpnja 2010.
Dostavljene prijave i životopisi kandidata nisu udovoljavali minimalnim uvjetima radnog mjesta i nije se pristupilo daljnjem selekcijskom postupku.
Svi kandidati o rezultatima natječaja bit će obaviješteni elektroničkom poštom, s navedenim minimalnim uvjetima koje nisu zadovoljili.
Ponovljeni natječaj bit će raspisan na Internet stranici.

Zahvaljujemo kandidatima na prijavama.

Služba ljudskih resursa

 

Jadranski naftovod, dioničko društvo objavljuje natječaj za radno mjesto

EKSPERT ZA INTERNU REVIZIJU, 1 izvršitelj s mjestom rada u sjedištu Društva, Miramarska 24, Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS, fakultet društvenog usmjerenja; područja: ekonomija; pravo;
 • Ispit za ovlaštenog internog revizora;
 • Visoka razina znanja engleskog jezika struke;
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • 8 godina radnog iskustva na poslovima revizije.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Predlaže programe i izrađuje Plan rada interne revizije;
 • Prati propise o reviziji i predlaže upute za rad interne revizije;
 • Ispituje usklađenost poslovanja Društva i njegovih financijskih izvješća;
 • Ispituje funkcioniranje informacijskog sustava;
 • Kontrolira ispravnost i zakonitost financijskog poslovanja Društva;
 • Sastavlja izvješća o obavljenoj reviziji i sugerira poboljšanja.

Što očekujemo od kandidata:

 • Znanje o teoriji i praksi revizije i upravljanju rizicima;
 • Dobro poznavanje propisa iz područja financija, poreza i osiguranja;
 • Dobro poznavanje i razumijevanje načela i standarda financijskog izvješćivanja;
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Znanje o poslovnom planiranju;
 • Upravljanje rizicima i upravljanje promjenama;
 • Povjerljivost; samostalnost; sistematičnost.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 16. 7. 2010. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: natječaj – interni revizor.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

6. srpnja 2010.

Služba ljudskih resursa