Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo objavljuje natječaj za radno mjesto

LUČKI KAPETAN, 1 izvršitelj s mjestom rada na Terminalu Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • VŠS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: pomorstvo;
 • Ovlaštenje kapetana duge plovidbe;
 • Ceritfikati temeljne sigurnosti na tankeru (Inert gas, COW i Tanker safety certificate);
 • Certifikati International Ship Security Certificate (ISSC) i Fire Fighting Certificate (FFC);
 • Rad sa MS programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Nadziranje procesa prihvata tankera, iskrcaja i ukrcaja tereta i organiziranje aktivnosti prema Planu iskrcaja tereta;
 • Praćenje najavljenih tankera i prosljeđivanje dokumentacije i informacija sudionicima u procesu prihvata;
 • Sudjelovanje u intervencijama u akcidentnim situacijama.

Napomena: Radno mjesto lučki kapetan u JANAF-u d.d. je u režimu smjenskog rada.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno sa 5. 8. 2010. s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – lučki kapetan“.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete natječaja.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

21. srpnja 2010.

Služba ljudskih resursa