Arhiva natječaja

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 15.05.2013. objavljuje natječaj za radno mjesto

Stručnjak za pravne poslove,  1 izvršitelj/ica, lokacija Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja; područje: pravo;
 • Položen pravosudni ispit;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje propisa iz područja poslovnih aktivnosti, osobito iz područja obveznog, trgovačkog i financijskog prava, prava trgovačkih društava i područja izvansudskog rješavanja sporova;
 • Poznavanje pravila parničnog, izvanparničnog, prekršajnog, ovršnog i upravnog postupka;
 • Osnovno poznavanje institucija i prava EU;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Sistematičnost; diplomatičnost; samostalnost.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Zastupanje Društva u svim postupcima i sporovima koji se vode kod sudskih, upravnih i drugih tijela;
 • Sudjelovanje u izradi dokumentacije za provedbu postupka nabave;
 • Sudjelovanje u izradi i kontroli pravne valjanosti ugovora;
 • Sudjelovanje u izradi internih akata Društva.

Izvršitelj/ica se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od šest mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, diplomom o završenom fakultetu i dokumentacijom o položenom pravosudnom ispitu šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 22.05.2013., s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: „natječaj – Stručnjak za pravne poslove“.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

 

Služba ljudskih resursa