Sustav JANAF-a

Grafički prikaz sustava Jadranskog naftovoda

Sustav JANAF-a

Sustav JANAF-a izgrađen je kao međunarodni sustav transporta nafte od Luke i Terminala Omišalj do domaćih i inozemnih rafinerija u istočnoj i središnjoj Europi.
Projektirani kapacitet cjevovoda iznosi 34 milijuna tona nafte godišnje (MTG), a instalirani 20 MTG.

Sustav JANAF-a sastoji se od:

 • Prihvatno – otpremnog Terminala Omišalj na otoku Krku sa skladišnim prostorom od 1.000.000 m3 za naftu i 60.000 za naftne derivate te pripadajućim pumpnim i mjernim stanicama i Luke Omišalj.
 • Cjevovoda dugačkog oko 622 km s dionicama:
  • Omišalj – Sisak
  • Sisak – Virje – Gola
  • Virje – Lendava
  • Sisak – Slavonski Brod
  • Slavonski Brod – Sotin
 • Prihvatno-otpremnih terminala u Sisku, Virju i Slavonskim Brodu sa skladišnim prostorom (u Sisku od 500.000 m3 i Virju od 40.000 m3) te pripadajućim pumpnim i mjernim stanicama.
 • Podmorskog naftovoda Omišalj-Urinj koji povezuje Terminal Omišalj i INA-Rafineriju nafte Rijeka.
 • Terminal naftnih derivata JANAF-Žitnjak u Zagrebu (142.000 m3).

JANAF ima ukupno kapaciteta za skladištenje nafte 1,54 milijuna m3 i 202.000 m3 za skladištenje naftnih derivata.