Sustav JANAF-a

Terminal Žitnjak

Terminal Žitnjak za naftne derivate smješten je u istočnom dijelu grada Zagreba. Na toj lokaciji JANAF namjerava uspostaviti regionalni terminal za prihvat, skladištenje i otpremu naftnih derivata za komercijalne svrhe i potrebe skladištenja obveznih državnih zaliha.

Terminal se sastoji od:

  • Pretakališta vagonskih cisterni
  • Spremničkog prostora s pripadajućim manipulativnim cjevovodima i pumpnim agregatima
  • Punilišta kamionskih cisterni

Ukupni kapacitet = 142.000 m3