Sustav JANAF-a

Terminal Slavonski Brod

Terminal Slavonski Brod smješten je 1,3 kilometra istočno od sela Donja Vrba, 200 metara sjeverno od željezničke pruge Zagreb – Beograd i 9 kilometara istočno od grada Slavonskog Broda.

Terminal Slavonski Brod privremeno ima isključivo funkciju čvorne odnosno prespojne stanice naftovoda.

Naftovod se iz smjera Terminala Sisak dijeli u dva kraka:

  • istočni krak vodi do granice sa Srbijom, odnosno prema rafinerijama u Pančevu i Novom Sadu
  • južni krak vodi do granice s BiH, odnosno prema Rafineriji nafte Bosanski Brod.