Sustav JANAF-a

Terminal Sisak

Terminal Sisak je smješten u južnoj industrijskoj zoni grada Siska, uz naselje Crnac i na 180 kilometru dužine cjevovodne trase Omišalj-Sisak. Terminal Sisak služi za prihvat sirove nafte iz pravca Terminala Omišalj i Terminala Virje, njeno skladištenje i daljnju otpremu prema:

  • INA-Rafineriji nafte Sisak;
  • Terminalu Virje i dalje prema Goli (granica s Mađarskom) i Lendavi (Slovenija);
  • Terminalu Slavonski Brod i dalje prema Bosanskom Brodu ( granica s BiH) te Mjernoj stanici Sotin, odnosno prema rafinerijama u  Novom Sadu i Pančevu (Srbija).

Dionica Sisak-Omišalj tehnički je spremna za transport nafte i u pravcu prema Omišlju što će omogućiti transport nafte od mađarsko-hrvatske granice do Omišlja.
Na sjeveroistočnoj strani Terminala Sisak nalaze se postrojenja INA-Rafinerije nafte Sisak.

Za skladištenje nafte na Terminalu Sisak koriste se:

  • pet spremnika nominalnog kapaciteta 80.000 m3
  • četiri spremnika nominalnog kapaciteta 20.000 m3
  • dva spremnika nominalnog kapaciteta 10.000 m3

Ukupni kapacitet = 500.000 m3

Spremnici su spojeni manipulativnim cjevovodima s dopremnim naftovodima:

  • Omišalj – Sisak i
  • Virje – Sisak.

Izgrađenim kapacitetima i sustavima omogućen je prihvat nafte u svaki spremnik, premještanje nafte preko pumpne stanice iz spremnika u spremnik, premještanje nafte preko pumpne stanice u spremnički prostor INA-Rafinerije nafte Sisak te otprema nafte iz svakog spremnika preko pumpne stanice u jedan ili oba otpremna naftovoda (prema terminalima u Slavonskom Brodu, odnosno Virju).