Sustav JANAF-a

Terminal i Luka Omišalj

Luka Omišalj, smještena na sjevernoj strani otoka Krka u zaljevu Omišlja, idealna je za prihvat i otpremu nafte a svojim je položajem zaštićena od naleta jakog vjetra i utjecaja valova. Dva tankerska veza s dubinom mora od 30 metara mogu bez ograničenja prihvatiti i najveće tankere. Pomoću peljara i tegljača čitava operacija okretanja i vezivanja čak i VLCC tankera ne traje duže od 3 sata.

Na svakom vezu su četiri istakačke ruke za sirovu naftu i dvije za naftne derivate s mogućnošću prekrcaja od 5.000 m3/h svaka, odnosno 20.000 m3/h nafte po vezu. Tankeri mogu ukrcavati i iskrcavati naftu 24 sata na dan, 365 dana godišnje.

Za skladištenje nafte na Terminalu Omišalj koriste se:

  • četiri spremnika nominalnog kapaciteta 40.000 m3
  • pet spremnika nominalnog kapaciteta 72.000 m3
  • šest spremnika nominalnog kapaciteta 80.000 m3

Ukupni kapacitet =1.000.000 m3

Na Terminalu Omišalj također se nalaze i spremnici za derivate, a neposredno uz spremnike nalazi se i autopunilište za naftne derivate.

Za skladištenje naftnih derivata na Terminalu Omišalj koriste se:

  • četiri spremnika nominalnog kapaciteta 10.000 m3
  • jedan spremnik nominalnog kapaciteta 15.000 m3
  • jedan spremnik nominalnog kapaciteta 5.000 m3

Ukupni kapacitet = 60.000 m3