O nama

Uprava

Dragan Kovačević dr.sc. Dragan Kovačević
predsjednik Uprave

Jakša Marasović Jakša Marasović
član Uprave

Bruno Šarić Bruno Šarić
član Uprave

Nadzorni odbor

Sustav JANAF-a

Grafički prikaz transporta nafte JANAF-omGrafički prikaz transporta nafte JANAF-om
Prikaz karte

O JANAF-u

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo (JANAF d.d.) sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska, upravlja naftovodnim sustavom koji je projektiran i građen u razdoblju od 1974. do 1979. godine kao suvremen, efikasan i ekonomičan sustav transporta nafte za domaće i inozemne korisnike. Uz transport nafte, značajne djelatnosti JANAF-a su i skladištenje nafte i naftnih derivata te prekrcaj tekućih tereta.

Vizija

Biti prepoznat kao siguran, ekološki prihvatljiv, efikasan i ekonomičan sustav za transport sirove nafte, i skladištenje sirove nafte i naftnih derivata, te postati važan čimbenik i poželjan partner na energetskoj karti Europe.

Misija

Osigurati siguran i kvalitetan sustav za transport sirove nafte, te skladištenje sirove nafte i naftnih derivata primjenom najviših svjetskih tehnoloških standarda uz brigu za očuvanje i zaštitu okoliša, zdravlje, sigurnost i razvoj zaposlenika.

JANAF u međunarodnim organizacijama

U cilju poticanja regionalne suradnje između naftnih industrija i predstavnika vlada, razmjene informacija, stručnjaka i opreme u slučaju iznenadnog događaja te obuka članova sukladno uvjetima Svjetske pomorske organizacije, JANAF d.d. je član Mediteranske grupe naftne industrije (MOIG), kao i Grupe za upravljanje naftovodnim sustavima u Europskoj udruzi naftnih kompanija za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost u preradi i distribuciji (CONCAWE i OPMG).

Projekti od zajedničkog interesa EU
Projekt JANAF-a od zajedničkog interesa EU: Naftovodi JANAF-Adria