Novosti

Promjena u NO JANAF-a d.d.

Zagreb – Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku dioničara CERP, kojom isti sukladno članku 256. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem članka 28. Statuta JANAF-a, imenuje dipl. iur. Biljanu Bukić članicom Nadzornog odbora JANAF-a. Po zaprimanju sve…

JANAF sklopio trogodišnji ugovor o transportu s INA-om

Zagreb – JANAF d.d. sklopio je s INA-om d.d. trogodišnji Ugovor o transportu nafte sustavom JANAF-a za Rafineriju nafte Rijeka.
Stranica 3 od 37123456...102030...Zadnja »