Zadnje novostiArhiva
1. rujan, 2017. / 14:22 h

Održana sjednica Nadzornog odbora JANAF-a

Zagreb – Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj danas, 01. rujna 2017., članovi Nadzornog odbora odabrali su gospođu Biljanu Bukić za predsjednicu Nadzornog odbora te gospodina Žarka Stilina za njezinog zamjenika. Nastavno podsjećamo da je članovima Nadzornog odbora Mariji Bilman i Goranu Vojkoviću istekao mandat u Nadzornom odboru Društva te da su na Redovnoj Glavnoj skupštini, održanoj 29. kolovoza 2017., dioničari za člana Nadzornog odbora izabrali gospodina Žarka Stilina s početkom mandata 31. kolovoza 2017.

Po zaprimanju sve potrebne dokumentacije Društvo će predati prijavu za upis nastale promjene u Sudski registar.

Opširnije