Materijali za Glavnu skupštinu JANAF-a

Životopisi osoba koje se predlažu za članove Nadzornog odbora 2013:

Životopisi osoba koje se predlažu za članove Nadzornog odbora 2012: