Kontakti

Uprava

Predsjednik Uprave


dr.sc. Dragan Kovačević
Tel: 01/ 3039 315
Fax: 01/ 3011 549


Tatjana Raić Vodopić, tajnica
E-mail: tatjana.raicvodopic[at]janaf.hr

Član Uprave


Jakša Marasović
Tel: 01/ 3039 303
Fax: 01/ 3039 438


Mirela Pranić, tajnica
E-mail: mirela.pranic[at]janaf.hr

Član Uprave


Bruno Šarić
Tel: 01/ 3039 351
Fax: 01/ 3095 484


Anita Živković, tajnica
E-mail: anita.zivkovic[at]janaf.hr

Ured Uprave

Predstojnik Ureda uprave


Sanja Meštrović, predstojnik
Tel: 01/ 3039 361
Fax: 01/ 3011 549
E-mail: predstojnik-uu[at]anaf.hr

Koordinator korporativnih komunikacija


Michaela Julijana Vranješ
Tel: 01/ 3039 377
Fax: 01/ 3039 424
E-mail: michaela.vranjes[at]janaf.hr

Sektori

Sektor razvoja i investicija


Hrvoje Karačić, direktor
Tel: 01/ 3039 341
Fax: 01/ 3039 422
E-mail: direktor-sri[at]janaf.hr

Sektor sigurnosti i zaštite


Vlado Zorić, direktor
Tel: 01/ 3039 310
Fax: 01/ 3039 426
E-mali: direktor-ssz[at]janaf.hr

Sektor komercijalnih poslova


Vladislav Veselica, direktor
Tel: 01/ 3039 354
Fax: 01/ 3010 847
E-mail: direktor-skp[at]anaf.hr

Sektor ekonomsko financijskih poslova


Miran Kudrić, direktor
Tel: 01/ 3039 489
Fax: 01/ 3039 423
E-mail: direktor-sefp[at]anaf.hr

Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa


Dejan Subotić, direktor
Tel: 01/ 3039 321
Fax: 01/ 3039 425
E-mali: direktor-spljr[at]janaf.hr

Sektor transporta nafte


Damir Vrbanc, direktor
Tel: 01/ 3039 331
Fax: 01/ 3039 421
E-mail: direktor-stn[at]janaf.hr

Terminali

Terminal Omišalj


Bruno Janković, upravitelj
Poje 2, 51 513 Omišalj
Tel: 051/ 206 232
Fax: 051/ 842 273
E-mail: upravitelj-tom[at]janaf.hr

Terminal Sisak


Tomislav Panjan, upravitelj
Capraške poljane 47b, 44 000 Sisak
Tel: 044/ 550 606
Fax: 044/ 550 605
E-mail: upravitelj-tsi[at]janaf.hr

Terminal Virje


Petar Grđan, upravitelj
Paromlinska 17, 48 326 Virje
Tel: 048/ 289 100
Fax: 048/ 892 022
E-mail: upravitelj-tvi[at]janaf.hr

Terminal Slavonski Brod


Domagoj Bartek, upravitelj
Zadubravlje, Vrpska 2, 35 212 Garčin
Tel: 035/ 405 541
Fax: 035/ 459 020
E-mail: upravitelj-tslb[at]janaf.hr

Terminal Žitnjak-Zagreb


Ljubomir Babić, upravitelj
Slavonska avenija 64, 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 3039 481
Fax: 01/ 3039 720
E-mail: upravitelj-tzi[at]janaf.hr

Ostalo

Službenik za zaštitu osobnih podataka


Adresa: Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 3039 999
E-mail: osobni.podaci[at]janaf.hr

Kontaktirajte nas!