JANAF u međunarodnim asocijacijama

JANAF d.d. nastoji svojim članstvom u brojnim strukovnim inozemnim i domaćim asocijacijama podići razinu društvene senzibilnosti za društveno odgovorno poslovanje u javnosti i poslovnoj zajednici. U skladu s tim ciljem, JANAF d.d. je od 2006. godine član Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR), koji pripada Regionalnoj mreži The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

U cilju poticanja regionalne suradnje između naftnih industrija i predstavnika vlada, razmjene informacija, stručnjaka i opreme u slučaju iznenadnog događaja, te obuka članova sukladno uvjetima Svjetske pomorske organizacije, JANAF d.d. je član i Mediteranske grupe naftne industrije (MOIG), kao i Grupe za upravljanje naftovodnim sustavima u Europskoj udruzi naftnih kompanija za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost u preradi i distribuciji (CONCAWE i OPMG).

Jedan od bitnih segmenata koji obuhvaća i izuzetno značajan element sustavnog praćenja i izvješćivanja u okviru međunarodne standardizacije društveno odgovornog poslovanja, predstavlja i pristupanje JANAF-a d.d. UN Global Compact-u u veljači 2007. godine. Time se JANAF d.d., s ciljem primjene i promicanja načela etičkog poslovanja na platformi suradnje  poslovnog i ostalih sektora  u podržavanju temeljnih društvenih vrijednosti, obvezao u svoje poslovanje ugraditi deset propisanih principa iz područja ljudskih prava, radnih prava, zaštite okoliša i suzbijanja korupcije