JANAF d.d. i društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje predstavlja praksu dragovoljnog, pozitivnog djelovanja u društvu i prema društvu. To je pojam koji obuhvaća sve odnose koje tvrtka stvara kroz svoju djelatnost, brigu za okoliš, zapošljavanje i brigu o vlastitim radnicima te ulaganje u društvenu zajednicu i poštivanje ljudskih i radnih prava.

Vodeći se društveno odgovornim poslovanjem JANAF je svoju poslovnu aktivnost izgradio na transparentnosti, komunikaciji te dijalogu s interesnim skupinama, posvećujući pozornost edukaciji svojih radnika, tehnološkom razvoju te posebno zaštiti okoliša. Navedeni se način poslovanja pokazao kao važan čimbenik daljnjeg razvoja i rada tvrtke, njezina prosperiteta i uravnoteženja poslovno-gospodarskih ciljeva za dobrobiti zajednice.

U današnjem poslovnom svijetu društveno odgovorno poslovanje čini temelj prihvatljivoga i jedinog ispravnog odnosa povezanosti tvrtke i društva u kojemu tvrtka djeluje.

Sukladno tome, JANAF nastoji biti „dobar susjed“ i „pravi partner“ što je vidljivo i iz pozornosti koju poklanja društvenoj zajednici, prvenstveno onoj lokalnoj; čijim područjem trasa naftovoda i prolazi. Pomoć pri financiranju opće korisnih projekata zajednice bilo da se radi o projektima građanskih udruga, športskih klubova ili o važnijim kulturnim i humanitarnim događajima jedan je od načina na koji odnos sa lokalnom zajednicom postaje poslovno – prijateljski, a potpora lokalne zajednice važan je temelj za dobre poslovne rezultate, uspješnost u ostvarivanju ciljeva i naravno bolju uspješnost na tržištu kapitala.

Donacije i sponzorstva