Energetska povelja

INOGATE program

Poslovanje i razvoj JANAF-a pod utjecajem su međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na uvjete transporta i trgovanja energentima i uvjete stranih ulaganja.

Hrvatski sabor je 1997. godine ratificirao Ugovor o energetskoj povelji kojim je utvrđeno načelo slobodnog pristupa energetskim infrastrukturnim kapacitetima, s poticajnim djelovanjem na daljnje povezivanje JANAF-a u europsku naftovodnu mrežu i transport nafte iz udaljenih, naftom bogatih područja, do europskih potrošača. Tome ide u prilog i pristupanje RH programu INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe – Međudržavni sustav za transport nafte i plina za Europu) od rujna 1999. godine te ratifikacija Krovnog sporazuma o institucionalnom okviru za uspostavu međudržavnih sustava za transport nafte i plina (u 2000. godini). Glavni ciljevi INOGATE-a su razvoj regionalne suradnje- kao jednog od načina povećanja mirovne stabilnosti i sigurnosti u jugoistočnoj Europi, privlačenje i zaštita investicija za obnovu i širenje transportne mreže naftovoda i plinovoda od Istoka prema Zapadu te utvrđivanje odgovarajućeg institucionalnog okvira( zemlje bivšeg SSSR-a i srednje i istočne Europe), usuglašenog tržišnim ekonomijama