Eko kutak

Parkovi prirode – Kopački rit netaknuta priroda

Negdje i poplave u naizmjeničnom ritmu stvaraju rijetka čuda prirode. Takav je Kopački rit, poseban u svakom pogledu i svakom godišnjem dobu. U ovo ljetno doba, Park prirode Kopački rit oduševljava svojom ljepotom – visok vodostaj Dunava koji plavi to područje stvara nepregledne vodene površine u kojima se ogledaju krošnje drveća i brojne ptice močvarice. Kopački rit je jedna od najvećih močvarnih nizina u Europi. Tijekom godine značajno mijenja svoj izgled, ovisno o intenzitetu plavljenja, većinom iz Dunava te manje iz Drave. Obiluje prekrasnom bujnom vegetacijom i životinjskim svijetom.

Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, smješteno u kutu što ga čine rijeke Drava i Dunav, veličine 17,700 hektara od čega zoološki rezervat obuhvaća 8,000 hektara. Reljef toga područja uglavnom je rezultat rada rijeka i poplavnih voda koje u svom toku stvaraju sprudove i otoke – ade te rukavce koje lokalno zovu dunavac ili stara Drava. Vode na poplavnom području talože nanose, dok na drugom mjestu produbljuju teren te cijelo područje dobiva specifičan valoviti izgled. Tako nastaju bare, odnosno depresije i grede, povišena područja koje se pružaju stotinama metara jedna pored druge. Bare i grede su uske i dugačke i gledano iz zraka imaju specifičan zakrivljen izgled. Između bara i greda visinska razlika iznosi najviše 8 metara. Bare se na krajevima spajaju i preko jednog prirodnog kanala tzv. ‘foka’ te ulaze u Dunavac ili Dunav. Upravo ‘fokovi’ služe za punjenje i pražnjenje bara.

Zbog specifičnog mikroreljefa i neprestanog plavljenja, na području Kopačkog rita razvijaju se različiti tipovi vegetacije, različiti  tipovi šuma, a s druge strane močvarna i vodena vegetacija. Najveće površine u ritu prekriva šuma bijele vrbe koja može podnijeti visoke i dugotrajne poplave. Na nešto višim terenima, raste bijela vrba i crna topola, a na još uzdignutijim mestima nalaze se i hrastove šume.

Osnovnu ekološku prepoznatljivost Kopačkog rita čini fauna ptica. Zabilježeno je čak 285 vrsta ptica, od kojih 141 vrsta redovno ili povremeno gnijezdi u ritu. Posebno su zanimljive one vrste ptica koje gnijezde u velikim kolonijama – čaplje, obični galeb, bjelobrada čigra, veliki vranac i druge.

U Kopačkom ritu raste preko 140 vrsta biljaka, mnoge među njima su rijetke, neke od njih rastu samo na ovom području. Neke od biljaka koje ovdje rastu su rijetka šarena perunika, posebno lijep bijeli lopoč, domaća paprat azola, crni šaš, ugrožene vrste vodoljub i rogoz, trska ili prekrasna sibirska perunika.

I životinjski svijet obiluje bogatstvom različitih vrsta mekušaca, kukaca, 60- tak vrsti slatkovodnih riba, 11 vrsti vodozemaca, 10 vrsta gmazova, 293 vrsta ptica, 54 vrsti sisavaca. Nepregledni trščaci, šume i bare Kopačkog rita te okolni pašnjaci pružaju idealne uvjete za život mnogim vrstama sisavaca: obični jelen, obične srne, divlja svinja, divlja mačka, obični jazavac i dr.