Antikorupcijski program

Službenik za informiranje

Korporativne komunikacije

Michaela Julijana Vranješ, Koordinator korporativnih komunikacija
e-mail: michaela.vranjes@janaf.hr

tel. 01/30 39 377
fax. 01/30 39 424