Antikorupcijski program

Revizorski odbor

Revizorski odbor Društva osnovan je odlukom Nadzornog odbora 16. ožujka 2007. godine. Odbor djeluje sukladno donesenom Pravilniku o radu revizorskog odbora od 19. veljače 2009. godine, a između ostalog, kvartalno izvješćuje Nadzorni odbor o poslovima iz svoje nadležnosti.

Na 3. sjednici Nadzornog odbora održanoj 12. srpnja 2011. godine proširen je broj članova Revizorskog odbora s 3 na 5.

Članovi Revizorskog odbora su:

  • Dragan Rudan, predsjednik
  • Marija Bilman, član
  • Alis Flego, član
  • Stjepan Čuraj, član
  • Krešimir Komljenović, član