Antikorupcijski program

Povjerenik za etiku

Sektor pravnih poslova i ljudskih resursa

Erika Ružić Sinčić, rukovoditelj Službe pravnih poslova
e-mail: etika@janaf.hr

tel. 01/ 30 39 419
fax. 01/ 30 39 425