Antikorupcijski program

Osoba za nepravilnosti

Sektor razvoja i kontrolinga

Boris Grković, stručnjak za kontrolu elektroenergetskih poslova
e-mail: nepravilnosti@janaf.hr

tel. 01/30 39 356
fax. 01/30 95 482