Antikorupcijski program

Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva

Neovisni revizor provodi reviziju godišnjih financijskih izvještaja i daje Izvještaj neovisnog revizora koji čini sastavni dio Godišnjih izvješća Društva.

Godišnja izvješća Društva možete pogledati ovdje.